Vetenskap, kultur

VETENSKAP / KULTUR


Vetenskap och kultur har ingen helt regelbunden verksamhet i Sverige, men finns ändå med på många olika sätt, och har en viktig funktion i helheten. Vetenskap är betonat i samfundets tre syften och olika vetenskapliga rön – av betydelse för vår världsbild – diskuteras ofta på en individuell nivå. På senare tid har också populärvetenskapliga föredrag för en andlig målgrupp hållits om kosmos historia, hjärnan, jordens biosfär, livets uppkomst och liv i universum.


 

Kulturella aktiviteter är också vanliga bland enskilda medlemmar och i de gemensamma aktiviteterna har hållits målarverkstad, poesihörnor, musicerande. Föredrag har nyligen hållits om Nicholas Roerich (rysk teosofisk konstnär), gregoriansk och indisk andlig sång, poesi som ett högre språk, och färgers andliga betydelse. Samfundet har publicerat en bok med Roerichs konst. Artiklar har publicerats i samfundets svenska tidskrift Tidlös Visdom om t ex teosofin hos Selma Lagerlöf och om de teosofiskt orienterade svenska konstnärerna Hilma af Klint och Gustaf Fjaestad.


Exempel på Nicholas Roerichs och Hilma af Klints konst.