Tidskrifter

TIDSKRIFTER

Tidlös Visdom


är namnet på en svensk teosofisk tidskrift som utges av Teosofiska Samfundet i Sverige, en sektion av The Theosophical Society, Adyar, Chennai (Madras), Indien. Redaktör och ansvarig utgivare: Birgitta M Stålhammar. Teosofiska Samfundet ansvarar endast för officiella notiser och uttalanden.


Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. Prenumeration 150 kr (utanför Sverige 200 kr) lösnummer 50 kr, Teosofiska Samfundets postgirokonto 4600-3


Medlemmar i svenska sektionen av Teosofiska Samfundet erhåller tidskriften kostnadsfritt.


Artiklar hämtade ur tidskriften, se Artiklar.


Den internationella tidskriften The Theosophist utkommer med 12 nummer per år och kostar $ 35 per år.

Teosofi är namnet på den finska sektionens tidskrift.


Vid beställning av The Theosophist och Teosofi kontakta huvudkontoret i Stockholm på telefonnummer

eller via e-postadress bokhandeln.studio@gmail.com