Dialog

DIALOG

Vid denna diskussionscirkel uppmärksammas icke-dualitet. Syftet är att bli medveten om våra dualistiska kategoriseringar och därmed minska vår (o)vana att skapa onödiga problem för oss själva genom dessa i grunden felaktiga kategoriseringar.
Verksamhetsledare


Jonas Skiöldebrand är mångårig medlem av Teosofiska Samfundet och har på senare år varit ledare för denna verksamhet.