Den Hemliga Läran

DEN HEMLIGA LÄRAN

Den Hemliga Läran, Helena Petrovna Blavatskys mästerverk om universums ursprung och mänsklighetens utveckling, är utan tvekan den mest kända, och kanske den mest inflytelserika, ockulta bok som någonsin skrivits.


Denna imponerande lärobok är en syntes av vetenskap, filosofi och religion. Tankesystemet belyser frågor i ämnen som har sitt ursprung i den uråldriga visdomen, vilken har förts vidare sedan urminnes tider.


I studiegruppen DEN HEMLIGA LÄRAN behandlas de läror som är absolut nödvändiga att känna till för att man skall kunna förstå teosofins filosofi.
                                                                        Verksamhetsledare

                                                                         Ingo de Jong har varit medlem i Teosofiska Samfundet sedan sjuttio-

                                                                         talet och i över 35 år studerat Den hemliga läran, som han numera

                                                                         undervisar om i Sverige och Finland.