Teosofisk grundkurs

TEOSOFISK GRUNDKURS

I denna studiegrupp ges en grundkurs i teosofi. Många grundläggande begrepp förklaras begripligt och diskuteras.


"Teosofi - en inledande studiekurs" av John Algeo behandlar i följande tolv kapitel grundläggande tankegångar i teosofin.

 

Vad är teosofi? Den uråldriga visdomen i dagens värld. Universellt broderskap. Människorna och våra kroppar. Livet efter döden. Reinkarnation. Karma. Tankens kraft. Ondska. Livets plan och ändamål. Civilisationernas uppgång och fall. Den uråldriga visdomen i det dagliga livet.


 

Efter varje kapitel finns en förteckning över referenslitteratur och frågor på texten.


 

Boken är en utmärkt introduktion till teosofin. Den är lämplig både som utgångspunkt för grupparbete och underlag för enskilda studier.Verksamhetsledare


Monica Ostelius har varit medlem i Teosofiska Samfundet sedan femtiotalet och har sett och upplevt mycket i den teosofiska rörelsen. Monica är sedan många år vice generalsekreterare i Teosofiska Samfundet i Sverige.


Monica Ostelius har tillsammans med en grupp översatt John Algeos utmärkta studiebok till svenska.