Länkar

LÄNKAR


Teosofiska Samfundet i världenTeosofiska samfundet lägger stor vikt vid den internationella dimensionen och samfundet finns representerat i många (ett femtiotal) länder.


När det finns många nationella sektioner finns det också en mångfald riktningar och tonvikter, men det  är ett samfund, med stor

sammanhållning kring samfundets tre gemensamma syften. Den stora mångfalden ger också många och intressanta resurser, inte minst de humana resurserna/kompetenserna, men också bokförlag, kursverksamheter mm.


Vissa länder/sektioner har kommit lite längre än andra och kan tjäna som  exempel och inspiration, varav några nämns här:


Indien med sin stora andliga, meditativa tradition. Här ligger också samfundets internationella högkvarter

(Adyar, Chennai – tidigare Madras).

Samfundets internationella tidskrift,  The Theosophist, ges ut här.


USA har bl.a. en mycket aktiv bokutgivning och stark kursverksamhet.


I Europa (Narden, Holland) finns en livaktig andlig skola (European School of Theosophy).


Nya Zeeland har också en rik verksamhet och ger även ut en mycket bra tidskrift.

 

Besök gärna dessa sektioners/organisationers hemsidor .


TS Adyar international

TS Amerika

TS Australien

TS Finland

TS Island

TS Naarden

TS Nya Zeeland

TS Pasadena

U.L.T. Malmölogen

Blavatsky Study Center

Theosophy Forward

Theosophical History

Theoscience.org

European School of Theosophy

T.O.S.