Hem

VÄLKOMMEN TILL TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR

Teosofiska samfundet, grundat 1875, är en världsomspännande organisation vars främsta syfte är universellt broderskap baserat på insikten att livet och alla dess mångskiftande former, mänskliga såväl som icke-mänskliga är en odelbar Enhet.


Teosofiska Samfundets medlemmar är förenade genom ett gemensamt sökande efter Sanning och en önskan att lära känna tillvarons mening och ändamål, genom att engagera sig i studier, reflektion, livets enhet och kärleksfullt tjänande.


Det som är grundläggande inom teosofin är en strävan efter att främja förståelse och broderskap mellan folk av alla raser, nationaliteter, filosofier och religioner. Därför hälsas alla oavsett ras, hudfärg, kön, trosföreställning eller samhällsställning välkomna att ta del på samma villkor i samfundets liv och arbete. Teosofiska Samfundet ålägger inte sina anhängare några dogmer utan pekar mot den bakomliggande enheten bortom alla åtskillnader. Hängivenhet för sanning, kärlek till alla levande varelser och ett liv i aktiv altruism kännetecknar den sanna teosofen.
Samfundets tre syften

   

 

   


           

1. att bilda en kärna av mänsklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad

    med avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning eller hudfärg.


2. att uppmuntra jämförande studier i religion, filosofi och vetenskap.


3. att utforska oförklarade naturlagar och människans latenta krafter.LÄS MER