ProgramVerksamheten omfattar vår-, sommar- och höstsamlingar, studiegrupper, föredrag, samtalsgrupper och workshops.


VÅREN 2023


                                                 

STOCKHOLM

Karlaplan 5

Entré 70 kr. Medlem 40 kr.


Här presenteras vårens studiegrupper 


Klicka här för att se vårens program
 

 OBS!

Nya extrainsatta program!


Söndagen den 14 maj kl 16.00

visas Krishnamurtis video

The roots of psychological disorder

på Karlaplan 5 med efterföljande samtal


Biblioteksdag den 31 maj kl 15.00

Välkommen att läsa böcker och lyssna på Leena Kuismas presentation av boken

Gåtan Hilma af Klint

på Karlaplan 5 med efterföljande samtal


Bokhandeln Studio har

lördagsöppet den 3 juni kl 11.00-15.00


 ___________________________________________________________________________________________________________


                                                        

   Här finns länkar till Viveca Servatius föredrag om Hildegard av Bingen den 13 februari på Karlaplan:


   

Hildegard av Bingen föredrag av Viveca Servatius del 1


                              Hildegard av Bingen föredrag av Viveca Servatius del 2                              
För information ang studiegrupper kontakta

           

          Monica Ostelius 08-6546497 eller

           Birgitta Skärbo 0768919297          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                        
          Vill du lyssna på Pertti Spets föredrag  om

           "The Mahatma Letters, Mästarbreven"


Gå in på nedanstående länkar:

                                                                               

                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=4lp83vM-Opk   patanjali yoga sutras

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlnQNpCljYg audio Mahatma Letter

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         

Vill du lyssna på Anders Hermanders  föredrag om Alice Bailey


Gå in på nedanstående länk:

                                                                       

https://youtu.be/e2r4sgE18Ow       

Vill du lyssna på Hans Olssons föredrag 

"Hur verklig är verkligheten?"

 

Gå in på nedanstående länk:

 

https://youtu.be/GPxe5n_cEL8

 


   

Vill du lyssna på Hans Liljenströms föredrag 

"Att vara fri - att välja fritt"


Gå in på nedanstående länkar:


Del 1: https://youtu.be/ycqkwCwgo_M 

                                                                            Del 2: Att vara fri - att välja fritt föredrag av Hans Liljenström, del 2
Här finns en länk till Anders Hermanders föredrag om Platon


https://youtu.be/yklDnibeiOk
Här finns länkar till Hans Olssons föredrag

"Hur lever man i nuet?" 


Del 1: https://youtu.be/Qv0KeAj2PVM

Del 2: https://youtu.be/0f9vAnv06eg


                                                     

Här finns länk till Christer Claus föredrag

"Att bli ett med förändringens flöde i vimlets yra"

 

https://youtu.be/niaT_HvkbtQ

    

           Tyvärr saknar videon ljud efter 28 minuter!                

                                 


Här finns länkar till Hans Landeströms föredrag

"Andlig ekologi och Ekologisk andlighet"

                                                                                                   

https://youtu.be/Pax7_fzVVEI  del 1

 

https://youtu.be/M9F9MLIbEtM del 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                             

   Länk till Pertti Spets föredrag om H.P. Blavatsky


Helena Petrovna Blavatsky av Pertti Spets 

Introduktion till De sju strålarna av Christer Claus


 

Fortsättning på De sju strålarna av Christer ClausHär finns en länk till ett intressant föredrag av Martinus:


MARTINUS – LIV OG VERDENSBILLEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Här finns länkar till ett föredrag av Viveca Servatius:

"Mozart och Trollflöjtens dolda budskap"


 https://youtu.be/SyCT9abN5C8   Del1 


 https://youtu.be/DKDdATnhpuw Del 2Förteckning över kurser i Adyar 2023


                     

                                                           


                                                             

                                                                                     

                                                                                     

                                                               

                                                                                  

                          


                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                   

         

                                             

                                                                                               

                                                   


               

             
                 

 

                                                                       

PROGRAM