ProgramVerksamheten omfattar vår-, sommar- och höstsamlingar, studiegrupper, föredrag, samtalsgrupper och workshops.


VÅREN 2020


                                                 

STOCKHOLM

Karlaplan 5

Entré 50 kr. Medlem 20 kr


26/1  kl 14.00-18.00  Öppet hus.  Fritt inträde. 

                                   Bl.a. "Vedic Art" och "En erfarenhet av upplysning"                       

                                 

16/2  kl 16.00           Drottning Kristina och alkemi

                                  Föredrag av Susanna Åkerman


  1/3  kl 16.00          Sfärernas musik

                                 Föredrag av Viveca Servatius

                                                                                                                                             

15/3  kl 16.00          En väg till befrielse -Patanjalis yoga sutras

                                 Föredrag av Pertti Spets


29/3  kl 16.00          Mästarbreven till A.P. Sinnett

                                 Filmvisning med efterföljande samtal                                           Bokhandel/bibliotek Karlaplan 5                             

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                     


                                      Medlemsmöte                                              

8/5   kl 19.00  Vita Lotusblommans dag

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

Studiegrupper                                                                                       

Söndagar 19/1, 23/2, 22/3 och 19/4                        kl 16.00  Hemliga läran. Ansvarig: Ingo de Jong

Onsdagar 22/1, 19/2, 18/3 och 22/4                        kl 18.30  Raja Yoga.        Ansvariga: Monica Ostelius och Birgitta M Stålhammar

Onsdagar 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4 och 6/5 kl 18.30  Samtalet - om ett givet tema


Deltagande i studiegrupper kostar 100 kr/termin för medlemmar. Pris 200 kr/termin för icke-medlemmar.


Dialog

Tisdagar 21/1, 11/2, 3/3, 24/3, 14/4, 5/5 och 26/5   kl 19.00 

Avgiftsfritt för medlem. Övriga 20 kr/gång.

Ansvarig: Jonas Skiöldebrand 0730-787912 


Workshops

Lördagar 15/2 och 28/3  kl 13.00-16.30   Ansvarig: Tommy Wåglund.

Pris 50 kr. Anmälan till Monica Ostelius, 08-654 64 97

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VÅRSAMLING

25-26 april


Tema: Blavatsky - hennes syn på teosofi, religion, filosofi,

vetenskap och etik


Medverkande: Tim Rudboeg


Deltagaravgift 150 kronor.

Detaljerat program i bokhandeln.

Anmälan till Monica Ostelius 08-654 64 97

                      Tim Rudboeg                                                                                                                                 H.P. Blavatsky

                  

SOMMARSAMLING 

29/6 - 3/7


Sommarsamlingen äger rum i Kreivilä i Finland.


Avresa med båt 28/6. Åter Stockholm 4/7.


Upplysningar om program och pris senare.


                                                               

                                                           


                                                             

                                                                                     

                                                                                     

                                                               

                                                                                  

                          


                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                   

         

                                             

                                                                                               

                                                     Den 39:e Europeiska kongressen äger rum i York den 3-8 augusti 2020


                                                                       Temat är: "Healing oneself, healing the world"


                                              För mer information klicka på länken https://theosophicalsociety.org.uk/york-2020               

               OBS!      OBS!      OBS!                


 ALL VERKSAMHET PÅ KARLAPLAN 5  ÄR INSTÄLLD TILLS VIDARE P G A CORONAVIRUSET. 


SOMMARSAMLINGEN 29/6 - 3/7 ÄR INSTÄLLD.


ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL LÖRDAGEN DEN 22 AUGUSTI KL 14.00.


_________________


***  BOKHANDELN ÖPPNAR IGEN TISDAGEN DEN 12 MAJ 2020 KL 14.00  ***


__________________

IV International Theosophical Congress

kommer att avhållas i Voronezh i Ryssland

den 21-22 november 2020


För närmare upplysningar klicka här


Bilder från Voronezh klicka här


                 

 

                                                                       

PROGRAM

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR