ProgramVerksamheten omfattar vår-, sommar- och höstsamlingar, studiegrupper, föredrag, samtalsgrupper och workshops.


VÅREN 2024


                                                 

STOCKHOLM

Karlaplan 5

Entré 70 kr. Medlem 40 kr.                                                  


 Under våren 2024 kommer Håkan Jansson, tel 070-5153387, att leda nedanstående kurser:


  • ”Den hemliga lärans grundtankar” fortsättningskurs: Tisdagar kl. 18:00. 9.1, 13.2, 12.3, 9.4, 14.5 Anmälan till studieledaren. 
  • ”Den hemliga lärans grundtankar” nybörjarkurs:       Tisdagar kl. 18:00. 11.1 (Obs! torsdag), 20.2, 19.3, 16.4, 21.5. Anmälan till studieledaren. 
Klicka här för att se vårens program


Här finns en utskrift av Pertti Spets föredrag Jaget och sinnet den 26  november 2023

 

Ingo de Jong kommer att hålla ett föredrag den 3 december kl 16.00 med rubriken


Monaden – The One in The Many, The Many in One


(Föredraget hålls på svenska!) ___________________________________________________________________________________________________________


                                                        

   Här finns länkar till Viveca Servatius föredrag om Hildegard av Bingen den 13 februari 2023 på Karlaplan:


   

Hildegard av Bingen föredrag av Viveca Servatius del 1


                              Hildegard av Bingen föredrag av Viveca Servatius del 2                              För information ang studiegrupper kontakta

           

          Monica Ostelius 08-6546497 eller

           Birgitta Skärbo 0768919297          

                                                                                                                                               

                                                                                                                                        


          Vill du lyssna på Pertti Spets föredrag  om

           "The Mahatma Letters, Mästarbreven"


Gå in på nedanstående länkar:

                                                                               

                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=4lp83vM-Opk   patanjali yoga sutras

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlnQNpCljYg audio Mahatma Letter


                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

Vill du lyssna på Anders Hermanders  föredrag om Alice Bailey


Gå in på nedanstående länk:

                                                                       

https://youtu.be/e2r4sgE18Ow

       

Vill du lyssna på Hans Olssons föredrag 

"Hur verklig är verkligheten?"

 

Gå in på nedanstående länk:

 

https://youtu.be/GPxe5n_cEL8

   

Vill du lyssna på Hans Liljenströms föredrag 

"Att vara fri - att välja fritt"


Gå in på nedanstående länkar:


Del 1: https://youtu.be/ycqkwCwgo_M 

                                                                            Del 2: Att vara fri - att välja fritt föredrag av Hans Liljenström, del 2


Här finns en länk till Anders Hermanders föredrag om Platon


https://youtu.be/yklDnibeiOk


Här finns länkar till Hans Olssons föredrag

"Hur lever man i nuet?" 


Del 1: https://youtu.be/Qv0KeAj2PVM

Del 2: https://youtu.be/0f9vAnv06eg

                                                     

Här finns länk till Christer Claus föredrag

"Att bli ett med förändringens flöde i vimlets yra"

 

https://youtu.be/niaT_HvkbtQ

    

           Tyvärr saknar videon ljud efter 28 minuter!               

                           


Här finns länkar till Hans Landeströms föredrag

"Andlig ekologi och Ekologisk andlighet"

                                                                                                   

https://youtu.be/Pax7_fzVVEI  del 1

 

https://youtu.be/M9F9MLIbEtM del 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Länk till Pertti Spets föredrag om H.P. Blavatsky


Helena Petrovna Blavatsky av Pertti Spets

 

Introduktion till De sju strålarna av Christer Claus

 

Fortsättning på De sju strålarna av Christer ClausHär finns en länk till ett intressant föredrag av Martinus:


MARTINUS – LIV OG VERDENSBILLEDE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Här finns länkar till ett föredrag av Viveca Servatius:

"Mozart och Trollflöjtens dolda budskap"


 https://youtu.be/SyCT9abN5C8   Del1 


 https://youtu.be/DKDdATnhpuw Del 2


Förteckning över kurser i Adyar 2023


        Länk till första delen av 8 i serien om Relationer med professor Krishna vid hans besök i Stockholm 2005:                                                                      

https://youtu.be/DOH3HDESQZQ
                                                                                     

                                                            Länk till andra delen av 8 med professor Krishna: 


https://youtu.be/c7amsEA39NI

               

Länk till föredraget The brain and extended consciousness  med Terry Evans och Hans Liljenström

                                                             

https://youtu.be/d9-aKy8dVm0

 

                                                    Länk till Eva Mobergs föredrag om Den hemliga läran


https://youtu.be/2G0UrWTcnvU?si=2bStUfVqvLlu04cw


  Länkar till Eva Mobergs föredrag om Tystnadens Röst


Eva Moberg Tystnadens Röst del 1
Eva Moberg Tystnadens Röst del 2


 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                                                                   

         

                                             

                                                                                               

                                                   


               

             
                 

 

                                                                       

PROGRAM