Presentation

PRESENTATION

Teosofiska Samfundet


Teosofiska Samfundet i Sverige är en sektion av det internationella Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien. Samfundet grundades i New York 1875 av Helena Petrovna Blavatsky från Ryssland och Henry Steel Olcott från USA. Det kom senare att flytta sitt huvudkvarter till Indien. Verksamheten är idag världsomspännande och finns för närvarande i ett femtiotal länder.


Tim Boyd är fr.o.m. 27 april 2014  internationell president för Teosofiska Samfundet, Adyar.

 


Tim Boyd föddes 1953 i New York och blev medlem i TS 1974. Han har också varit mycket aktiv inom TOS (Theosophical Order of Service) i många år.

 


Tim Boyd blev den amerikanska sektionens president 2011.

 


Tim Boyd är samfundets åttonde internationella president och efterträdde Radha Burnier, som avled den 31 oktober 2013.


 


Sverige


Den svenska sektionen bildades 1895 och bedriver idag verksamhet i större eller mindre skala på fem orter (Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Trollhättan). Sektionen drivs i föreningsform och leds av en demokratiskt vald styrelse. Medlemskap är öppet för alla som sympatiserar med samfundets första syfte :


– att bilda en kärna av mänsklighetens allmänna broderskap utan åtskillnad med avseende på ras, trosbekännelse, kön, samhällsställning eller färg.


Medlemsavgiften i svenska sektionen är 300 kr per kalenderår. Medlem erhåller tidskriften “Tidlös Visdom” och har kostnadsfri tillgång till samfundets bibliotek. Ansökan om medlemskap görs hos generalsekreteraren.


                                       

                                                          Blankett för ansökan om medlemskap finns här

Huvudkvarter


Teosofiska Samfundet, Karlaplan 5, 114 60 Stockholm.

Telefon: . Postgiro: 4600-3.

Öppet tisdag och torsdag kl 14-18

Generalsekreterare: Birgitta Skärbo, tel 0768919297


Lokala grupper

Se flik “Kontakt”.