Samfundets grundare

SAMFUNDETS GRUNDARE


Henry Olcott


(1832-1907). Olcott och HP Blavatsky möttes 1874 när Olcott i egenskap av journalist skulle undersöka några spiritualistiska fenomen som HPB var inblandad i.


Tillsammans med HPB grundade Olcott Teosofiska Samfundet 1875 i New York. Förenklat kan man säga att HPB stod för det andliga budskapet och Olcott för organisationens uppbyggnad.


Olcott bidrog till återuppväckandet av buddhismen på Ceylon. Han reste mycket över hela världen och besökte Sverige två gånger. Ett av hans mest bestående bidrag var köpet 1882 av området i Adyar för det internationella högkvarteret. Här grundade han 1886 Adyar Library and Research Center med antikens välkända bibliotek i Alexandria som förebild.


I sina samlade verk Old Diary Leaves ger Olcott en inblick i samfundets utveckling och äldsta historia.
Helena Petrovna Blavatsky


(1831–1891) anses av många  vara den främsta västerländska ockultisten och en enastående budbärare, som presenterade och introducerade den tidlösa visdomen för vår moderna tid.


Hon frambringade inte något nytt, men lyckades med den monumentala uppgiften att förmedla en visdom, som är lika gammal som människan själv.


Tillsammans med en rad andra personer startade Blavatsky Teosofiska Samfundet 1875 (17 november). Av Blavatskys skrifter märks särskilt den mycket omfattande The Secret Doctrine ( Den Hemliga Läran), som utkom i två volymer oktober–december 1888, och en tredje volym, som publicerades postumt. I detta synnerligen digra mästerverk förklarar Blavatsky alla teosofiska begrepp med stor noggrannhet, samt visar den teosofiska visdomens närvaro eller tillämpning inom religion, vetenskap och andra kunskapsområden.