En väg till självkännedom

EN VÄG TILL SJÄLVKÄNNEDOM


Vi arbetar i studiegrupp med boken En väg till självkännedom av I.K. Taimni som en hjälp att upptäcka och gå vägen mot

självutveckling.


Taimni behandlar både i teori och praktik de fysiska och emotionella kropparnas funktioner, kontroll, rening och förfining.

Bland andra ämnen som tas upp: intellekt, intuition, visdom och atmans roll i vårt liv.


Det blir givande fördjupande samtal i samband med högläsning.