Verksamheter

VERKSAMHETER

Verksamhet vid Teosofiska Samfundet i Sverige


Här beskrivs kortfattat verksamheten i Stockholm. För information om verksamheten på andra orter lämpligen kontakta motsvarande loge/studiegrupp.


De verksamheter som beskrivs ges inte varje termin. Se aktuellt program.