T.O.S. Theosophical Order of Service

T.O.S. Theosophical Order of Service

 

 

Theosophical Order of Service

 

T.O.S. grundades av Annie Besant 1908 för att ge tillfälle att delta i aktiviteter som befrämjar

mänsklighetens allmänna broderskap. Det kan handla om att driva barnhem, stötta föräldralösa

ungdomar, arbeta för djurskydd, besöka ensamma gamla osv. T.O.S. finns i många länder värl-

den över.

 

Ansvarig för T.O.S. i Sverige är Birgitta M Stålhammar

tel. 08-661 68 87

e-post: birgitta.ms@gmail.com

 

T.O.S. Sverige har postgiro 16 09 7-8

 

 

 

Vill du läsa mer om T.O.S. klicka på länken.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR