Dialog

DIALOG

Vid denna diskussionscirkel uppmärksammas icke-dualitet. Syftet är att bli medveten om våra dualistiska kategoriseringar och därmed minska vår (o)vana att skapa onödiga problem för oss själva genom dessa i grunden felaktiga kategoriseringar.

 

 

 

Verksamhetsledare

 

Jonas Skiöldebrand är mångårig medlem av Teosofiska Samfundet och har på senare år varit ledare för denna verksamhet.

 

 

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR