Tidskrifter

TIDSKRIFTER

Tidlös Visdom

 

är namnet på en svensk teosofisk tidskrift som utges av Teosofiska Samfundet i Sverige, en sektion av The Theosophical Society, Adyar, Chennai (Madras), Indien. Redaktör och ansvarig utgivare: Birgitta M Stålhammar. Teosofiska Samfundet ansvarar endast för officiella notiser och uttalanden.

 

Tidskriften utkommer med 4 nummer per år. Prenumeration 100 kr, lösnummer 30 kr, Teosofiska Samfundets postgirokonto 4600-3

 

Medlemmar i svenska sektionen av Teosofiska Samfundet erhåller tidskriften kostnadsfritt.

 

Artiklar hämtade ur tidskriften, se Artiklar.

 

Den internationella tidskriften The Theosophist utkommer med 12 nummer per år och kostar $ 35 per år.

Teosofi är namnet på den finska sektionens tidskrift.

 

Vid beställning av The Theosophist och Teosofi kontakta huvudkontoret i Stockholm på telefonnummer 08-661 68 83

eller via e-postadress bokhandeln.studio@telia.com

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR