Patanjalis yoga-sutras

PATANJALIS YOGA-SUTRAS

Verksamhetsledare

 

Pertti Spets har varit en mycket aktiv medlem i Teosofiska Samfundet sedan sjuttiotalet. I flera år har han studerat Patanjalis Yoga sutras och undervisar i dessa. Pertti har i ca tio år varit gemeralsekreterare i Teosofiska Samfundet i Sverige. Han reser mycket och har besökt Indien flera gånger, inte minst Teosofiska Samfundets internationella högkvarter i Adyar, Chennai, och hållit föredrag vid flera olika internationella konferenser och i andra sammanhang över hela världen.

I denna studiegrupp behandlas de klassiska yoga-sutras av Patanjali. I dessa sutror (aforismer) behandlas och förklaras Raija yogans grundläggande filosofi, metod och livssyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen studiegrupp för närvarande.

 

 

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR