Länkar

LÄNKAR

 

Teosofiska Samfundet i världen

 

 

Teosofiska samfundet lägger stor vikt vid den internationella dimensionen och samfundet finns representerat i många (ett femtiotal) länder.

 

När det finns många nationella sektioner finns det också en mångfald riktningar och tonvikter, men det är ett samfund, med stor

sammanhållning kring samfundets tre gemensamma syften. Den stora mångfalden ger också många och intressanta resurser, inte minst de humana resurserna/kompetenserna, men också bokförlag, kursverksamheter mm.

 

Vissa länder/sektioner har kommit lite längre än andra och kan tjäna som exempel och inspiration, varav några nämns här:

 

Indien med sin stora andliga, meditativa tradition. Här ligger också samfundets internationella högkvarter

(Adyar, Chennai – tidigare Madras).

Samfundets internationella tidskrift, The Theosophist, ges ut här.

 

USA har bl.a. en mycket aktiv bokutgivning och stark kursverksamhet.

 

I Europa (Narden, Holland) finns en livaktig andlig skola (European School of Theosophy).

 

Nya Zeeland har också en rik verksamhet och ger även ut en mycket bra tidskrift.

Besök gärna dessa sektioners/organisationers hemsidor .

 

TS Adyar internationellt

TS Amerika

TS Finland

Theosophy Forward

Blavatsky Study Center

Theosophical History

T.O.S.

Europe School of Theosphy

TS Nya Zeeland

TS Australien

TS Naarden

 

 

 

 

 

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR