Verksamheter

VERKSAMHETER

Verksamhet vid Teosofiska Samfundet i Sverige

 

Här beskrivs kortfattat verksamheten i Stockholm. För information om verksamheten på andra orter lämpligen kontakta motsvarande loge/studiegrupp.

 

De verksamheter som beskrivs ges inte varje termin. Se aktuellt program.

 

 

 

 

 

 

 

TEOSOFISKA SAMFUNDET ADYAR